top of page

KDO JSME

Hlavním bohatstvím společnosti je její know – how.

Jedná se především o bohaté zkušenosti při řízení velkých národních staveb z úrovně vedoucích pozic ve velkých stavebních firmách od roku 2009.

Realizace staveb probíhala na celém území ČR.

Výstřižek.PNG

IS-PKKEY s r.o.

Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a stavby zdravotně technické

JAKÉ STAVBY REALIZUJEM

JAKÉ STAVBY PROVÁDÍME

KDO JSME

Vodovody a vodárenské objekty

Kanalizace a jim příslušné objekty

Realizace zpevněných ploch a komunikací

Realizace dalších liniových staveb

Stavby za použití speciálních technogií (především bezvýkopových)

Další objekty technologického charakteru

REALIZOVANÉ PROJEKTY

REFERENCE
2021

Skalka

0.etapa Veřejná dopravní a technická infrastruktura v lokalitě Skalka I p.č. 1552, 1572/1,2a4 (inženýrské sítě, komunikace)

19 806 360,- Kč bez DPH

2021

Brno-Ivanovice

OBYTNÝ SOUBOR MILONICKÁ(inženýrské sítě, komunikace)

10 249 992,- Kč bez DPH

2020 -2021

Rudná

2021

Chudčice

Obnova vodovodu v ulici v Aleji

5 197 900,- Kč bez DPH

Bezbariérové chodníky

1 173 605,- Kč bez DPH

2020

Chlumec nad Cidlinou

I. etapa - Veřejná dopravní a technická infrastruktura v lokalitě Skalka I p.č. 1552, 1572/1,2a4

3.764.551 Kč

2020

Mezina

Posílení a budování zdrojů pitné vody

1.876.338 Kč

2019

Chudčice

2019

Rudná

2019

Čertoryje

Rekonstrukce chodníků II.etapa

4.084.639 Kč

Modernizace čerpací stanice požární vody - výměna čerpadel a rozvodů

1.763.537 Kč

Vybudování splaškové nakalizace

5.980.828 Kč

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

TECHNOLOGIE

EXPERTISE
TECHNICKÝ POSTUP

Máme bohaté zkušenosti v oboru řízených protlaků a řízení mikrotunelování.

Dále také provádíme i technologii RELINING a BERSTLINING.

DODAVATELÉ

Našim hlavním dodavatelem vodovodního materiálu je společnost GLASSPOL, spol.s r.o. a dalšího stavebního materiálu společnost PREFA-MONT s.r.o.

Na zkoušky kanalizace a vodovodu využíváme služby od společnosti MEDRA.

TEAM

V čele teamu působí jako hlavní stavbyvedoucí Ing. Radek Kaláb.

CONTACT

KONTAKT

Jednatel IS-PKKEY s r.o.

Autorizace v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně technické.

(č. ČKAIT: 1005164)

IČO

07852886

DIČ

CZ 07852886

Telefon
Sídlo společnosti

+420 734 598 303

Trmačov 171, 666 01 Tišnov

Email
Adresa kanceláře

602 00 Brno – Královo pole

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR
V OBORU STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ (IV00) A MĚSTSKÉHO INŽENÝRSTVÍ (II00)
ČKAIT 1003973

Telefon
Web

+420 605 248 044

Email
bottom of page